Acceptatie van de voorwaarden
Door het gebruik van Ketomaaltijd.nl, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.

Gebruik van de website
De inhoud van Ketomaaltijd.nl is bedoeld voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, reproduceren, heruitgeven, uploaden, posten, verzenden of verspreiden op welke manier dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheidsbeperking
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of de onmogelijkheid tot het gebruik van, onze website of de inhoud ervan.

Wijzigingen aan de website en de voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over onze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.